Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

ΟΛΜΕ,   ΕΛΜΕ Ν. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΕΕΠΕΑΑ,   ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

Εικονική Επιχείρηση

EDUcatering LOGO-SMALL

3s logo              froutoekplikseis logo 

European School Radio

  

Ακούστε την εκπομπή των μαθητών μας αφιέρωμα στη δεκαετία του 80... εδώ

comenius logo

one-team-logo

Ο/η  ψυχολόγος στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ασχολείται με τη ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών μέσω της συμβουλευτικής σε ατομική αλλά και μικροομαδική βάση καθώς και με την παρέμβαση και τη συνεργασία με την οικογένεια.
Η συμβουλευτική περιλαμβάνει:
  • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
  • ενίσχυση αυτοεικόνας/αυτοαντίληψης
  • παρέμβαση στην κρίση