Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

ΟΛΜΕ,   ΕΛΜΕ Ν. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΕΕΠΕΑΑ,   ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

Εικονική Επιχείρηση

EDUcatering LOGO-SMALL

3s logo              froutoekplikseis logo 

European School Radio

  

Ακούστε την εκπομπή των μαθητών μας αφιέρωμα στη δεκαετία του 80... εδώ

comenius logo

one-team-logo

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΕΕΕΚ – 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2012-2013

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η συνύπαρξη / σύμπραξη ανάμεσα σε μαθητές του ΕΕΕΕΚ Αγ. Δημητρίου (ειδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και σε μαθητές του 1ου Γενικού Γυμνασίου Αγ. Δημητρίου. Βασική αρχή στο σχεδιασμό του προγράμματος αλλά και στην εφαρμογή του, ήταν η κινητοποίηση και η εμπλοκή, τόσο του άμεσου σχολικού πλαισίου, όσο και των εξωσχολικών υποστηρικτικών δομών ενισχύοντας τη σημασία του «ανοικτού» σχολείου, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, το πρόγραμμά μας σχεδιάστηκε, ώστε να πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις.
Η πρώτη φάση ( Μάρτιος 2012 έως και Μάιο 2012) αφορούσε στην ευαισθητοποίηση σε ζητήματα διαφορετικότητας, και στους δυο μαθητικούς πληθυσμούς, μέσα από βιωματικές διαδικασίες.
Η δεύτερη φάση (Οκτώβριος 2012 – Απρίλιος 2013) αφορούσε στη σύμπραξη των δύο μαθητικών πληθυσμών με στόχο τη δημιουργία και παρουσίαση εικαστικής παρέμβασης.Σε αυτή τη φάση, χρησιμοποιώντας ως μεθοδολογικό εργαλείο εικαστικές δραστηριότητες, στοχεύσαμε στην ανάπτυξη συνθηκών συνεργασίας, αποδοχής και ένταξης, καθώς και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας, την καλλιέργεια όρων σεβασμού και αλληλεγγύης, την προώθηση των θετικών κοινωνικών επαφών και φιλικών σχέσεων, την ενίσχυση της αλληλεπίδρασής των μαθητών με τους συνομηλίκους τους. Επιπλέον, σημαντικός στόχος της δράσης υπήρξε η αλλαγή των στάσεων απέναντι στη διαφορετικότητα, πέρα από το στενό πλαίσιο της αναπηρίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαδικασίας, προέκυψε και η εκπαίδευση από κοινού στο άμεσο γνωστικό αντικείμενο των εικαστικών, με όρους ισοτιμίας και συνεργατικότητας.

Η δράση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με με την χοροθεατρική παράσταση «Το κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21/04/2013, στο αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου.