Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

ΟΛΜΕ,   ΕΛΜΕ Ν. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΕΕΠΕΑΑ,   ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

Εικονική Επιχείρηση

3s logo              froutoekplikseis logo 

European School Radio

  

Ακούστε την εκπομπή των μαθητών μας αφιέρωμα στη δεκαετία του 80... εδώ

comenius logo

one-team-logo

Ο ρόλος του Εργοθεραπευτή/τριας στα πλαίσια της Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι να:

  • Συμμετέχει στην ομάδα αξιολόγησης και με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές να αξιολογεί τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των νέων μαθητών/τριών για την ένταξή τους στο κατάλληλο εργαστήριο. 
  • Προσδιορίζει τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζει τους στόχους αποκαταστάτασης αναπτύσσοντας δεξιότητες μέσα από επιλεγμένες/σκόπιμες δραστηριότητες αναγκαίες για την προσαρμογή  και επιτυχή εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών στο επάγγελμα.
  • Εισηγήται στη διεύθυνση του σχολείου τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις και  τη χρήση απαραίτητων βοηθημάτων προσαρμογής ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητές των μαθητών/τριών.
  • Ενημερώνει/συμβουλεύει σε θέματα αρμοδιότητάς του το προσωπικό του σχολείου και τους γονείς.
  • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δημιουργικών ενασχολήσεων χρήσιμων στην οργάνωση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.
  • Το πρόγραμμα εργοθεραπείας γίνεται εξατομικευμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.