Υλικό για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

e-me

Πρόγραμμα κολύμβησης

swimming 2

Εικονική Επιχείρηση

EDUcatering LOGO-SMALL 3s logo  froutoekplikseis logo 

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

ΟΛΜΕ,   ΕΛΜΕ Ν. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΕΕΠΕΑΑ,   ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

European School Radio

  

comenius logo

one-team-logo

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία για οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί: προσωπικό, οικογενειακό, διαπροσωπικών σχέσεων, σε ατομικό επίπεδο.
Λειτουργούν ομάδες Υποστηρικτικής Συμβουλευτικής μαθητών, με σκοπό:
  • Την ενίσχυση στην κοινωνική ένταξή τους
  • Την ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • Την απόκτηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής

Λειτουργούν, επίσης, ομάδες γονέων σε τακτική βάση με σκοπό την επεξεργασία:
  • Προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών
  • Την επεξεργασία των σχέσεων γονέων-παιδιών
  • Την ανάλυση των δυναμικών της οικογένειας (μονογονεϊκές οικογένειες, συστήματα ρόλων, λήψη αποφάσεων κ.λ.π.)
Επίσης, υπάρχει συνεργασία με φορείς της ευρύτερης κοινότητας, δημόσιους και ιδιωτικούς, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στο οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών.