Υλικό για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

e-me

Πρόγραμμα κολύμβησης

swimming 2

Εικονική Επιχείρηση

EDUcatering LOGO-SMALL 3s logo  froutoekplikseis logo 

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

ΟΛΜΕ,   ΕΛΜΕ Ν. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΕΕΠΕΑΑ,   ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

European School Radio

  

comenius logo

one-team-logo

Οι μαθητές μας συνεχίζουν τη μαθησιακή τους πορεία, διδασκόμενοι τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Κοινωνικής, Πολιτικής και Επαγγελματικής Αγωγής καθώς και της Πληροφορικής.
Σε πολλούς από τους μαθητές γίνεται εξατομικευμένη διδασκαλία για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρων προβλημάτων.
Στόχοι της εκπαίδευσης είναι:

  • Η βελτίωση των γνωστικών & μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών
  • Η κοινωνικοποίηση τους
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών και υπευθυνοτήτων
  • Η τόνωση του αυτοσυναισθήματος
  • Η ομαλή ενσωμάτωση στο κοινωνικό γίγνεσθαι