Ο ρόλος του Εργοθεραπευτή/τριας στα πλαίσια της Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι να: