Το εργαστήριο Μαγειρικής διοργανώνει για τη φετινή χρονιά, τη λειτουργία υπηρεσίας Τροφοδοσίας/Catering στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των μαθητών του. Η υπηρεσία αφορά το προσωπικό του σχολείου που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί να κεράσει εδέσματα εντός του σχολικού χώρου. Θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να λαμβάνουν τις παραγγελίες, να παρασκευάζουν τα εδέσματα και στη συνέχεια να τα σερβίρουν. Για το σκοπό αυτό, οι τελειόφοιτοι μαθητές του εργαστηρίου διεξάγουν έρευνα για να καταλήξουν στα πιο δημοφιλή εδέσματα και να οργανώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υπηρεσία τους. Όταν ολοκληρωθεί θα επεξεργαστούν τα δεδομένα με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και Μαθηματικών και σύντομα θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα.