Οι δημιουργίες του εργστηρίου Κεραμικής είναι έτοιμες και μπορείτε να τις βρείτε στο παζάρι που θα γίνει στο σχολείο μας 10-15 Ιουνίου.