Προγραμματισμός, υλοποίηση, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τρόποι που επελέγησαν:
Στην αρχή του χρόνου έγινε προγραμματισμός του έργου, όπου ορίστηκαν υπεύθυνοι για κάθε εργαστήριο και έγινε σαφής η φιλοσοφία του σχολείου και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν:
• Ανοικτό σχολείο
• Άνοιγμα στην εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου
• Άνοιγμα στη γειτονιά
• Κοινωνικοποίηση των μαθητών
• Συνεκπαίδευση με μαθητές της «τυπικής εκπαίδευσης»
• Απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων
• Απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων
• Διατήρηση και επέκταση γνωστικών δεξιοτήτων (στα μαθήματα Γλώσσα και Μαθηματικά)
Αφού έγινε ενημέρωση για τις ομάδες των μαθητών σε κάθε εργαστήριο και κάθε τάξη δόθηκε έμφαση:
• Στις εξατομικευμένες διδασκαλίες και στη συνεργασία με το ΕΕΠ
• Στη συνεργασία με το ΕΒΠ
• Στη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων του εργαστηρίου
• Στη συνεργασία μεταξύ των εργαστηρίων
    Δόθηκε προτεραιότητα στην τήρηση τετραδίου επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων και στην περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών ανά τρίμηνο: αρχική – ενδιάμεση – τελική.
Επειδή υπήρχαν ελλείψεις σε προσωπικό, λόγω μη έγκαιρου διορισμού αναπληρωτών και μη έγκρισης αποσπάσεων για όλο το μήνα Σεπτέμβριο εξαιτίας κακού προγραμματισμού του Υπουργείου, το Σχολείο ξεκίνησε την πρώτη βδομάδα με τους μαθητές του Α΄έτους και έτσι μας  δόθηκε η ευκαιρία να γίνει η ένταξη των μαθητών μας στο ΕΕΕΕΚ πιο εύκολα.
Τη δεύτερη βδομάδα το σχολείο λειτούργησε με τους μαθητές του Α΄και Β΄έτους και στη συνέχεια ομαλοποιήθηκε η κατάσταση.
Εξαιτίας όμως της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού αναγκαστήκαμε να κάνουμε συγχώνευση τμημάτων και από 28 τμήματα να λειτουργήσουμε με 27 με συνέπεια πάρα πολλά τμήματα να είναι με 7 και 8 μαθητές.
Επίσης ανά τρίμηνο γινόταν Σύλλογος Διδασκόντων με παιδαγωγικά θέματα όπου καταγραφόταν οι δυσκολίες που συναντούσαμε στην προσπάθειά μας.
Από τον προγραμματισμό έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων και ιδιαίτερη μνεία για τα προγράμματα και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιούσαμε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Οι δραστηριότητες που πραγματοποίησετο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2011-2012 είναι: