Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο εργαστήριο Κεραμικής Τέχνης του Β. Γκούμα.
 
Την Τετάρτη στις 12/12/18, επισκεφθήκαμε με το σχολείο μας, το εργαστήρι κεραμικής τέχνης του κ.Γκούμα στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν τον κεραμεικό τροχό, τον κεραμεικό κλίβανο, το ζυμωτήριο του πηλού, τον αργαλειό καθώς επίσης και  μουσειακά αντίγραφα αγγείων και παιχνιδιών, αγγεία όλων των ειδών και τύπων: από στάμνες και πιθάρια εως κρατήρες και αμφορείς. Αποκτώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια εποπτεία όλου του φάσματος της κεραμεικής τέχνης αλλά και άλλων παραδοσιακών τεχνών.
Το σημαντικότερο σημείο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν η καθαυτή δουλειά και δημιουργία από το πρωτογενές υλικό. Δημιουργήσαμε τα δικά μας έργα.