Υλικό για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

e-me

Πρόγραμμα κολύμβησης

swimming 2

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

ΟΛΜΕ,   ΕΛΜΕ Ν. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΕΕΠΕΑΑ,   ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

94491801 105354947824085 4510004630494642176 n

Σχολικά Προγράμματα 2020-2021

    

a.jpg  easy_cook.jpg

168907299_451744279426995_4319178746079446406_n.jpg

European School Radio

  

Εικονική Επιχείρηση

EDUcatering LOGO-SMALL 3s logo  froutoekplikseis logo  

comenius logo

one-team-logo

Στον καθορισμό των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ, ως κύριο καθήκον του Σχολικού Νοσηλευτή αναφέρεται «η αγωγή και προαγωγή της υγείας με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό».

H Κάρτα Υγείας Μαθητή (ΚΥΜ)  αποτελεί ένα χρήσιμο "εργαλείο": 

α) για την συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των κυριότερων προβλημάτων και αναγκών υγείας του μαθητή
β) για τον καθορισμό στόχων υγείας από κοινού με τον ίδιο το μαθητή και την οικογένεια του
γ) για τον σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων παρεμβάσεων (παιδαγωγικών και θεραπευτικών) για την επίτευξη τους
δ) για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτίωση (προαγωγή) ή μη της υγείας του μαθητή.

Είναι βέβαιο, ότι εκτός των μαθητών των ΣΜΕΑΕ, η κάρτα υγείας μαθητή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ανάλογο τρόπο και στους μαθητές της Γενικής Εκπαίδευσης.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ           doc     pdf 

Θεματικές φόρμες:

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ   doc      pdf   
ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ - Αναλυτικό doc  pdf 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ - Θεματικό doc  pdf 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ - Συγκεντρωτικό doc 
pdf 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ doc  pdf 
ΕΠΙΛΗΨΙΕΣ doc  pdf 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ doc  pdf 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ doc  pdf 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΓΚΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - Ομαδοποιημένα doc  pdf 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΓΚΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ doc  pdf 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ doc  pdf 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ doc  pdf 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ - ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      doc  pdf