Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

ΟΛΜΕ,   ΕΛΜΕ Ν. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΕΕΠΕΑΑ,   ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

European School Radio

  

Ακούστε την εκπομπή των μαθητών μας αφιέρωμα στη γιορτή των ερωτευμένων  εδώ

Εικονική Επιχείρηση

3s logo              froutoekplikseis logo 

comenius logo

one-team-logo

Ο/η  ψυχολόγος στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ασχολείται με τη ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών μέσω της συμβουλευτικής σε ατομική αλλά και μικροομαδική βάση καθώς και με την παρέμβαση και τη συνεργασία με την οικογένεια.
Η συμβουλευτική περιλαμβάνει:
  • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
  • ενίσχυση αυτοεικόνας/αυτοαντίληψης
  • παρέμβαση στην κρίση